ALES’te Büyük Değişikliğe Gidiliyor

İlk defa 1997’de Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES) olarak yapılan ve daha sonra ALES ismini alan sınavda YÖK yeni düzenlemeler yaptığını açıkladı. Bu düzenlemeler ilgili kişiler arasında ALES’te büyük değişikliğe gidiliyor şeklinde yorumlandı.. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, sınava giren akademisyenlerin ve akademisyen adaylarının şikayetleri doğrultusunda olumlu yönde değişikliklere gidildiği belirtildi.

Peki yeni sistem nasıl olacak? 

Hemen herkesin merak ettiği sistem henüz tam kesinleşmemekle beraber yapılan değerlendirmelerden bazı yorumlar çıkartmak mümkün:

1- ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir.

Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

2- Yeni ALES’te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmıştır.
ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.
ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme
becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

3- Yeni ALES’te;

 –  Soru sayısı azaltılmış, (160’tan 100’e)
–  Soru başına düşen süre artırılmış, bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltılmıştır. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecektir. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir.
– ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir.
–  ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartılmıştır.

 Yapılan açıklamaya göre bu uygulama 19 Kasım’da yapılacak olan ALES’te uygulanacaktır.
Soru yapısında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi. Mantık soruları ise eski sistemdeki gibi mevcuttur.

Puan Hesaplama Yöntemi Nasıl Olacak?

Sözel puanın hesaplamasında;   %80 sözel test, %20 sayısal test etkilidir.
Sayısal puanın hesaplanmasında;   %30 sözel test, %70 sayısal test etkilidir.
Eşit Ağırlıklı puanın hesaplanmasında; %50 sözel test, %50 sayısal test etkilidir.”

YÖK’ün yapmış olduğu açıklama için tıklayınız. 

 

Kaynak: YÖK

 

 

Ahmet Doğan
Follow Me

Ahmet Doğan

Araştırmacı - Yazar
Elektrik - Elektronik Mühendisliğinden 2014'te mezun oldu. Aynı alanda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda ULUSLARARASI İLİŞKİLER lisans bölümünü okumaktadır. İnsan Hakları alanında ve Mülteci alanında Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmaktadır.
Ahmet Doğan
Follow Me

Ahmet Doğan

Araştırmacı - Yazar Elektrik - Elektronik Mühendisliğinden 2014'te mezun oldu. Aynı alanda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda ULUSLARARASI İLİŞKİLER lisans bölümünü okumaktadır. İnsan Hakları alanında ve Mülteci alanında Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir