YLSY 2017 Tercihleri Başladı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2017 YLSY tercihleri başladı

YLSY NEDİR ?

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim alanlarına yönelik olarak başta üniversiteler olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren yurt dışı lisansüstü eğitim bursu (YLSY) verilmektedir.

YLSY kapsamında yurt dışına gönderilen öğrencilerin seçme, yerleştirme, öğrenime başlama, öğrenimlerinin izlenmesi, burs ve okul ödemeleri, sağlık harcamaları, ulaşım giderleri, sınav ücretleri, kırtasiye yardımı, öğrenim sonrası ilgili kuruma yerleştirilmesi ve takibinin yapılması gibi işlemler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

YLSY BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR ?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.)

* 2015 Sonbahar, 2015 İlkbahar – Sonbahar, 2016 İlkbahar – Sonbahar ve 2017 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,

* 1986 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

* Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak

* Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),

* Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”, “100 üzerinden 65,00 veya daha yukarı olmak.

YLSY tercihleri nasıl yapılır?

2017 yılında 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri için adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar, başvurularını  http://ais.osym.gov.tr  internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapacaklardır. Başvuru işlemi, 29 Eylül 2017 tarihinde saat 10:00’da başlayacak, 9 Ekim 2017 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

2017-YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu en alttaki Ek’te sunulmuş olup yerleştirmeye başvuracak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Başvuru ücreti : 15 Tl olarak belirlenmiştir.

Dikkat Edilecek Husus:  ÖSYM tarafından yapılan işlemlere ilişkin olarak Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, belge çıkarma vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM’nin İnternet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Tercihini yapmayan, tercihi geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir.

YABANCI DİL BİLMEK ŞART MI ?

YLSY programında başlangıçta yabancı dil şartı bulunmamaktadır.

Programı kazananlardan, yurt dışındaki üniversitelerden kabul alacak yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler istemeleri halinde yurt içi veya yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığınca ücreti karşılanan dil kurslarına katılabilirler. Kurslar, yurt içinde en fazla 12 (on iki) ay süreli, yurt dışında en fazla 6 (altı) ay süreli olmaktadır.

Bu süre içerisinde esas öğrenim (yüksek lisans/doktora) için üniversitelerin istediği yeterli dil puanını alamayan öğrencilere en fazla 6 aya kadar resmi burslu statüde uzatım hakkı verilebilir.

 

TERCİH YAPILDIKTAN SONRA DEĞERLENDİRME NEYE GÖRE YAPILIR ?

İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES puanı üstünlüğüne göre ÖSYM tarafından sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav Ankara’da daha sonra belirlenecek yerde yapılmaktadır. Önceki yıllarda Ankara Öğretmenevi’nde yapıldı.

Sözlü sınavda adaylara aşağıda sıralanan 5 kategori üzerinden 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır :

* Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi , (20 Puan)

* Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, (20 Puan)

* İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, (20 Puan)

* Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (20 Puan)

* Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 Puan)

Adayların sözlü sınav puanlarının %40’ı, ALES puanlarının %40’ı ve lisans mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla YLSY Puanı (yerleştirme puanı) oluşacaktır.

YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubunun içerisinde yer alan üniversite ve diğer kamu kurum kontenjanlarından en fazla 30 (otuz) tercih yapacaklardır. Adaylar YLSY puan üstünlüğüne göre tercih ettikleri kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI BURS MİKTARLARI NE KADAR ?

Yurt içinde yabancı dil öğrenimi görülen süre boyunca 1.000 TL burs ödenmektedir.

Yurt dışında dil, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri boyunca ödenen burs ücreti ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Her yıl farklılık göstermektedir. Önümüzdeki günlerde detaylı listenin açıklanması beklenmektedir.

ÖĞRENİM SÜRELERİ NE KADAR ?

Yabancı dil eğitimi için yurt içinde en fazla 12 ay, yurt dışında ise en fazla 6 ay; yüksek lisans öğrenimi için en fazla 2 yıl, doktora öğrenimi için ise en fazla 4 yıla kadar süre verilmektedir. Fakat bu durum ülkelerin eğitim sistemlerine ve işleyişlerine göre farklılık gösterebilir. (Örneğin; İngiltere’de yüksek lisans öğrenimi için 1 yıl, doktora öğrenimi için ise 3 yıla kadar süre verilmektedir.)

 

MECBURİ HİZMET SÜRESİ NASIL HESAPLANIYOR ?

YLSY ile yurtdışında eğitim gören öğrenciler adına öğrenim gördükleri kurumlarda; yurt içinde burslu olarak eğitim gördükleri süre kadar, Yurt dışında burslu olarak eğitim gördükleri sürenin iki katı kadar süre mecburi hizmetle yükümlü olurlar.

Örneğin, 1 yıl yurtiçi dil eğitimi, 6 ay yurtdışı eğitimi, 2 yıl yüksek lisans eğitimi ve 4 yıl doktora eğitimi gören ve yurda dönen bir kişi adına öğrenim gördüğü kuruma toplam 14 yıl mecburi hizmet yükümlü olacaktır.

 

YLSY’DE GEÇİRİLEN SÜRELER MEMURİYETTEN SAYILIYOR

1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda kurumlar adına YLSY kapsamında yurtdışında lisansüstü eğitim gören öğrenciler, eğitimlerini tamamlayıp döndükten sonra görmüş olduğu yüksek lisans ve doktora eğitimleri memuriyette geçmiş sayılarak derece/kademe olarak değerlendirilecektir.

Öte yandan, bu süre 5510 sayılı Kanun kapsamında borçlanılmadığı sürece emeklilikte fiili hizmet süresine sayılmamaktadır.

Ayrıca, yurtiçinde ve yurtdışında görülen yabancı dil eğitimleri, lisansüstü eğitim olarak değerlendirilmediğinden derece/kademenin hesabında dikkate alınmamaktadır.

 

Başvuru için gerekli bilgiler için aşağıdaki tabloları inceleyiniz.

Başvuru ve Tercih Kılavuzu

Tablo-2. Tercih Tablosu

Tablo-3. Lisans Programları

Tablo-4. Üniversiteler

Tablo-5. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları

Dilekçe

 

 

 

Ahmet Doğan
Follow Me

Ahmet Doğan

Araştırmacı - Yazar
Elektrik - Elektronik Mühendisliğinden 2014'te mezun oldu. Aynı alanda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda ULUSLARARASI İLİŞKİLER lisans bölümünü okumaktadır. İnsan Hakları alanında ve Mülteci alanında Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmaktadır.
Ahmet Doğan
Follow Me

Ahmet Doğan

Araştırmacı - Yazar Elektrik - Elektronik Mühendisliğinden 2014'te mezun oldu. Aynı alanda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda ULUSLARARASI İLİŞKİLER lisans bölümünü okumaktadır. İnsan Hakları alanında ve Mülteci alanında Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmaktadır.

YLSY 2017 Tercihleri Başladı” için 3 yorum

 • 30 Eylül 2017 tarihinde, saat 19:27
  Permalink

  Ben Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum başvuruda benim bölüm yazıyor ancak başvuru yaptığımda lisans mezuniyet bilgisine göre tercih edilebilecek program bilgisi bulunamamaktadır yazıyor. Neden olabilir?

  Yanıtla
 • 30 Eylül 2017 tarihinde, saat 22:15
  Permalink

  sizin bölüm için açılmış kontenjan var mı? Belki ondan kaynaklanıyordur.

  Yanıtla
 • Geri bildirim: YLSY Tercihlerinde Tüm Merak Edilenler | akademisyenlik

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir